top of page

Политика за поверителност


Настоящата политика за обработване на лични данни ("Политика за поверителност") описва как SC SIS suport industrial si servicii srl ("SIS", "нас", "наш", "ние") събира и обработва информация за вас.

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

1. Обща информация
1.1 Тази политика относно обработката на лични данни ("Политика за поверителност") описва как SC SIS suport industrial si servicii srl. ("СИС", "нас", "наш", "ние") събира и обработва данни за Вас.

 

1.2 Политиката за личните данни се отнася за личните данни, които ни предоставяте или които събираме чрез нашите уебсайтове www.serecodlea.ro, www.sere-codlea.ro, www.greenhouses-bulgaria.com, www. juliana-bulgaria.com ("Уебсайтовете").

 

1.3 SC SIS suport industrial si servicii srl е дружество с ограничена отговорност. SC SIS suport industrial si servicii srl е администратор на Вашите лични данни. Всички запитвания към SC SIS suport industrial si servicii srl се отправят на данните за контакт, посочени в точка 8.


2. Какви лични данни събираме, за каква цел и правното основание за обработката на тези данни от наша страна
2.1 Когато посещавате Уебсайтовете, ние автоматично събираме данни относно Вас и Вашето използване на Уебсайтовете, напр. относно това кой уеб браузър използвате, какви термини за търсене използвате на Уебсайтовете, Вашия IP адрес, включително местоположението в мрежата, и информация относно Вашия компютър.

 

2.1.1 Целта на събирането на тези данни е да се оптимизира потребителското изживяване и функционирането на Уебсайтовете и да се улесни целенасоченият маркетинг, включително ретаргетирането чрез Facebook и Google. Тази обработка на данни е необходима, за да можем да защитим интересите си по отношение на подобряването на Уебсайтовете и споделянето на подходящи оферти с Вас.

 

2.1.2 Правното основание за събиране на тези данни е член 6, точка 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

 

2.2 Когато закупувате продукт или комуникирате с нас чрез Уебсайтовете, ние събираме данни, които ни предоставяте, като например Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, начин на плащане, информация относно това кои продукти сте закупили и, когато е приложимо, върнали, предпочитания за доставка, заедно с информация относно IP адреса, чрез който сте направили поръчката си.

 

2.2.1 Целта на това е да ни позволи да доставим продуктите, които сте поръчали, и в други отношения да изпълним споразумението, което сме сключили с Вас, включително да можем да администрираме правото Ви на връщане и подаване на жалба. Възможно е също така да обработваме информация относно Вашите покупки, за да спазваме законовите изисквания, включително по отношение на счетоводството и отчетността. Когато извършвате покупка, вашият IP адрес се записва за тази цел, както и за да защитим нашите интереси по отношение на предотвратяването на измами.

 

2.2.2 Правното основание за събиране на тези данни е член 6, точка 1, букви б, в и е от Общия регламент за защита на данните на ЕС.

 

2.3 Когато се абонирате за нашия бюлетин, ние събираме данни относно Вашия имейл адрес и, когато е приложимо, Вашето име, адрес и мобилен телефонен номер.

 

2.3.1 Целта на това е да защитим интересите си по отношение на възможността да Ви доставяме бюлетини.

 

2.3.2 Правното основание за събиране на тези данни е член 6, точка 1, буква е) от Общия регламент относно защитата на данните на ЕС.

2.3.3 Ние не споделяме никакви лични данни с 3.страна, освен ако това не е абсолютно необходимо за изпълнение на поръчка.

Translated with DeepL.com (free version)

3. Получатели на лични данни
3.1 Данните за Вашето име, адрес, имейл адрес, телефонен номер и номер на поръчката, заедно със специфичните предпочитания за доставка, ще бъдат предадени на превозвача, който отговаря за доставката на закупените продукти до Вас. При закупуване на продукти, които не са налични на склад, горепосочените данни могат да бъдат предадени на производителя или продавача на въпросния продукт, който след това ще поеме отговорността за доставката.

 

3.2 Данните могат да бъдат предадени на външни партньори, които ги обработват от наше име. Ние използваме външни партньори, наред с другото, за техническата експлоатация и подобренията на Уебсайтовете, изпращането на бюлетини и целеви маркетинг, включително ретаргетиране, както и за вашата оценка на нашата компания и продукти. Наред с други данни Вашето име и имейл адрес се предават на TrustPilot, за да може TrustPilot да Ви изпрати от наше име покана да ни оцените на уебсайта на TrustPilot. Тези компании са обработващи данни и се подчиняват на нашите инструкции и обработват данни, на които ние сме администратори на данни. Обработващите данни нямат право да използват данните за други цели, освен за изпълнение на споразумението си с нас, и са обект на изисквания за поверителност по отношение на тези данни. Ние сме сключили писмени споразумения с всички обработващи данни, които обработват лични данни от наше име. Ако решите, както в горепосочения случай, да изпратите ревю, TrustPilot ще стане администратор на данните, които са им предоставени.

 

4. Вашите права
4.1 С оглед на постигането на по-голяма откритост около обработката на Вашите данни, като администратор на данни ние трябва да Ви информираме относно Вашите права.

 

4.2 Право на достъп

 

4.2.1 По всяко време имате право да изискате от нас информация относно, наред с другото, какви данни сме записали за Вас, каква е целта на записването на тази информация, за какви категории лични данни и получатели на данни се отнася този запис, заедно с информация относно произхода на данните.

 

4.2.2 Имате право да ви бъде предоставено копие от личните данни, които обработваме по отношение на вас. Ако се нуждаете от копие на личните си данни, трябва да подадете писмено искане на адрес contact@serecodlea.ro. Възможно е да бъдете помолени да докажете, че сте този, за когото се представяте.

 

4.3 Право на коригиране

 

4.3.1 Имате право да поискате от нас да коригираме неверни лични данни, отнасящи се до Вас. Ако разберете, че има грешка в данните, които сме регистрирали по отношение на Вас, Ви насърчаваме да ни изпратите писмено заявление, за да можем да коригираме данните

 

4.4 Право на изтриване

 

4.4.1 В определени случаи имате право да поискате от нас да изтрием всички или определени части от Вашите лични данни, напр. в случай че оттеглите съгласието си и нямаме друго правно основание да продължим да обработваме тези данни. Доколкото продължаването на обработката на Вашите данни е необходимо, напр. за да спазваме правните си задължения или за целите на определянето, развитието или защитата на правни претенции, ние не сме задължени да изтрием Вашите лични данни

 

4.5 Право на ограничаване на обработването за съхранение

 

4.5.1 При определени обстоятелства имате право на ограничаване на обработката на Вашите лични данни, така че тя да се състои само в съхранение, например ако смятате, че информацията, която съхраняваме за Вас, е неправилна.

 

4.6 Право на преносимост на данните

 

4.6.1 При определени обстоятелства имате право да получите личните данни, които сами сте предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат, и имате право да прехвърлите тази информация на друг администратор на данни.

 

4.7 Право на възражение

 

4.7.1 По всяко време имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от наша страна за целите на директния маркетинг, включително срещу профилирането, което се извършва с цел насочване на нашия директен маркетинг.

 

4.7.2 Освен това имате право по всяко време, по причини, които засягат личното Ви положение, да възразите срещу обработването на Вашите лични данни, което предприемаме въз основа на нашите законни интереси, вж. точки 2.1 и 2.3.

 

4.8 Право на оттегляне на съгласието

 

4.8.1 Имате право по всяко време да оттеглите съгласието си, което е било дадено преди това при всяка обработка на лични данни. Ако желаете да оттеглите съгласието си, моля, свържете се с нас на contact@serecodlea.ro.

 

4.9 Право на жалба

 

4.9.1 Имате право по всяко време да подадете жалба на началната страница за информация (dataprotection.ro) относно обработката на Вашите лични данни от наша страна. Жалбите могат да се изпращат по електронна поща на адрес anspdcp@dataprotection.ro или по телефон на номер +40.318.059.211

 

Translated with DeepL.com (free version)

5. Изтриване на лични данни
5.1 Информацията, събрана за Вашето използване на уебсайта съгласно точка 2.1, ще бъде изтрита най-късно 1 година след последното Ви използване на уебсайта.

 

5.2 Информацията, събрана във връзка с регистрацията Ви за нашия бюлетин, се изтрива, ако оттеглите съгласието си за бюлетина, освен ако нямаме друга причина да обработваме данните Ви.

 

5.3 Данните, събрани във връзка с покупки, които са направени на уебсайта, вж. точка 2.2, или чрез търговец на дребно, се съхраняват до 12 години след края на календарната година, в която сте направили тази покупка, за да се защити гаранцията на продукта. Данните могат да бъдат съхранявани за по-дълъг период от време, ако имаме законна нужда от по-дълъг срок на съхранение, например ако това е необходимо право, което може да бъде доказано, доказано като приложимо или защитено, или ако съхранението е необходимо за правни цели. Вашата информация може да се съхранява и за по-дълъг период от време, ако дадете изрично и отделно съгласие за това. Счетоводните документи се съхраняват в продължение на 6 години до края на финансовата година, за да се изпълнят изискванията за водене на счетоводство.

 

6. Ако кандидатствате за работа в SC SIS suport industrial si servicii srl
6.1 Когато кандидатствате за работа в SC SIS suport industrial si servicii srl, информацията, която предоставяте във връзка с кандидатстването си, ще бъде обработена. Обикновено тя ще съдържа информация като име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща, информация за Вашето образование и за Вашата настояща и предишна работа.

 

6.2 SC SIS suport industrial si servicii srl. ще използва информацията, за да прецени дали бихме искали да Ви предложим позиция и да комуникира с Вас относно процеса на набиране на персонал.

 

6.3 Ако сте нает на работа в SC SIS suport industrial si servicii srl, Вашата информация ще бъде съхранявана в съответствие с нашата Политика за лични данни за служители, която се разпространява/изпраща във връзка с кандидатстването/набирането на персонал.

 

6.4 Данните на кандидатите, които не са успели, се изтриват 6 месеца след крайния срок за кандидатстване.

 

6.5 По отношение на Вашите права и нашата защита на Вашите лични данни, моля, вижте точки 4 и 7 в настоящата политика.


7. Сигурност
7.1 Ние сме въвели подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да гарантираме, че личните данни случайно или незаконно не са унищожени, загубени, променени или повредени, както и да гарантираме, че те са поверителни и с тях не се злоупотребява.

 

7.2 Достъп до Вашите лични данни имат само служителите, които се нуждаят от достъп до тях, за да изпълняват работата си.


8. Данни за контакт
8.1 SC SIS suport industrial si servicii srl е администраторът на данни за личните данни, които се събират чрез уебсайтовете.

 

8.2 Ако имате въпроси или забележки за настоящата Политика за личните данни или желаете да упражните едно или повече от правата си, описани в точка 4, моля, свържете се с

 

 

SC SIS Suport Industrial si Servicii SRL

Str. Scheilor 26

505100 Codlea, Brasov.

 

Тел: +40 722 523 058

Поща: contact@serecodlea.ro

 

9. Промени в политиката по отношение на личните данни
9.1 Ако направим промени в политиката за личните данни, ще бъдете информирани за това при следващото си посещение на уебсайта.


10. Версии
10.1 Това е проект 1 на SC SIS suport industrial si servicii srl, Политика за личните данни от 28-02-2024 г.

Translated with DeepL.com (free version)

bottom of page