top of page

Допълнителна врата

f09865_juliana_ekstradoersaet_oasegrandoase_4sek_antr_5701701098659-640x480.jpg

Описание на продукта


Допълнителен чифт врати за оранжериите Oase и Grand Oase.

Допълнителният чифт врати осигурява по-голяма гъвкавост и по-лесен достъп до вашата оранжерия.

Предлага се за Juliana Oase и Grand Oase с 4, 5, 6 или 7 секции (стъклените секции на стените, където искате да имате допълнителната врата, зависят от вида и размера на избраната оранжерия и броя на стъклените секции на стената).

Артикул №: F09865 - за 4 секции Oase/Grand Oase

Артикул №: F09866 - за 5 секции Oase/Grand Oase

Артикул №: F09867 - за 6 секции Grand Oase

Артикул №: F09868 - за 7 секции Grand Oase

bottom of page